Pirkko Letto: Maanantai oli todellinen kokous- ja miljoonapäivä

Ajankohtaista

Maanantai 11.9.2023 oli todellinen kokouspäivä.

Aamulla HUS yhtymän hallitus kokoontui ja sen tärkeimpänä aiheena oli vuoden 2023 talousarvion tilannekatsaus ja säästöohjelma.

Tämän vuoden alijäämän ennuste on -95 miljoonaa euroa. Yksi isoista tekijöistä on palvelujen ostot. Henkilöstön vuokrauskulut ovat tunnetusti suuremmat kuin oman henkilökunnan palkkakulut. Jononpurussa on käytetty ostopalvelua ja palveluseteliä, mikä nostaa kuluja. Tässä tietysti tulee huomata, että jonojen purku, jotta potilaat pääsevät tarvitsemaansa hoitoon, on ykkösenä. Henkilöstövuokrauksella on paikattu puuttuvaa henkilökuntaa, niin lääkäreitä kuin hoitajia. Tällä hetkellä rekrytointitilanne näyttää hieman paremmalta.

HUS:ssa on otettu käyttöön ns. säästöohjelma, joka ei koske potilastyössä olevaa henkilökuntaa eikä potilaspalveluja. Kyseeseen tulee mm. ICT-palvelut, rakennusten kunnossapito, lääkkeet. On kuitenkin huomioitava, että tätä vuotta ei ole paljoa jäljellä, joten säästöä arvioidaan löytyvän n. 3 miljoonaa, mikä on valitettavan pieni tuosta 95 miljoonasta.

Kävimme keskustelua talouden tilasta. Tiedossa on, että Uudenmaan hyvinvointialueet tekevät omalta osaltaan myös alijäämää. HUS-yhtymän rahoituksesta 72,5% tulee Uudenmaan hyvinvointialueilta ja Helsingiltä. HUS-yhtymän tulee kattaa vuonna 2023 mahdollisesti syntyvät alijäämät hyvinvointialuelain edellyttämässä määräajassa taloussuunnitelmassaan 2024 – 2026. Näin myös hyvinvointialueilla. Yhteisessä veneessä siis ollaan ja yhdessä, palvelut edellä, asia tulisi ratkaista.

Esiin nostin jo Hyvinvointialue rahoituslain 11§:n, jossa säädetään mahdollisesta valtion lisärahoituksesta, mikäli rahoituksen taso muuten vaarantaisi riittävien (lakisääteisten) sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen. Tähän palattanee loppu vuodesta.

Illalla kokoontui sitten Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto.

Tärkein asia esityslistalla oli Osavuosikatsaus 2 (1-6/2023). Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on toiminut vuoden alusta ja käynnistyminen on tapahtunut jopa odotettua paremmin. Tosin henkilöstöpula erityisesti lastensuojelussa ja vanhustenhoivassa koettelee meidän heikoimmassa asemassa olevia. Ympärivuorokautiseen hoivaan jonottaa 190 huonokuntoista vanhusta ja lastensuojelussa oli 290 lasta vailla lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää.

Taloushuoli on VaKessakin suuri; alijäämäennuste on -60 miljoonaa euroa. Valtuustohan päätti tehdä alijäämäisen talousarvion, jotta palvelujen tasoa ei tarvitse laskea. Nyt alijäämäennuste on kasvanut erityisesti työvoiman vuokrauksen ja palvelujen oston hintojen korotuksen vuoksi. Täytyy muistaa, että esim. vanhusten ympärivuorokautisista palveluista 70% on ostopalvelua.

Sote-uudistuksen tärkeänä tavoitteena on perustason vahvistaminen ja integraatio perus- ja erikoistason kanssa. Hyvinvointialueellamme on lähdetty valmistelemaan ns. Uudistusohjelmaa, jonka tavoitteena on uudenlainen, yhä parempi tapa tuottaa palveluja asiakaslähtöisesti tulevina vuosina. Alueemme väestömäärä kasvaa, mistä voimme olla iloisia, mutta samalla se haastaa palvelut, niiden riittävyyden ja oikean kohdentamisen. Uudistusohjelma on osa ensi vuoden talousarvion laadintaa.

Tällainen miljoonapäivä oli maanantaina. Uskotko, ettei illalla meinannut uni tulla silmään.