Eeva Roos

Onko lähipiirissäsi nuoria koululaisia tai opiskelijoita, joilla suorituspaineet tuntuvat liian raskailta tai opiskeluun keskittyminen ylivoimaiselta?

Onko lähipiirissäsi vanhuksia, joiden hoitaminen kotioloissa alkaa olla mahdotonta ja joille toivot turvallista ja arvokasta jatkohoitoa?

Oletko huolissasi siitä, ettei lääkäreitä ole läheisessä terveyskeskuksessa tarpeeksi ja nopeaan hoidontarpeeseen et saa vastausta?

Nämä ovat kaikki niitä asioita, joista aluevaaleissa on kysymys.

Olen Eeva Roos, varatuomari Vantaan Hiekkaharjusta ja tarjoan omaa osaamistani käyttöön mm. yllä mainittujen asioiden uudelleenjärjestelyssä. Olen toiminut kymmeniä vuosia valtionhallinnossa hallintopäällikön tehtävissä ja sitä kautta minulle on kertynyt kokemusta erilaisten hallintorakennelmien pystyyn laittamisessa ja tehokkaimpien toimintaprosessien alkuun saattamisessa. Lähellä sydäntäni on myös yksilön työhyvinvointi, jonka ylläpitämisen keinoihin olen saanut paljon koulutusta ja useita siihen liittyviä hankkeitakin olen läpivienyt.

Vaaleissa tärkeimmät tavoitteeni ovat:

 • kouluihin pysyvä ammattihenkilö, joka tuntee nuorten kehityskaarta
  ja osaa välittömästi tunnistaa häiriökäyttäytymisen ja puuttua
  siihen varhain. Näin saadaan nuoret taas raiteilleen ja tulevaisuuden
  rakentajiksi.
 • omalääkäri+omahoitaja -tiimimalli käyttöön asiakasvastuurajoineen
  ja etävastaanotot ja kiertävät laboratoriot laajempaan käyttöön.
 • vanhustenhuolto ja lastensuojelu alueiden omiin käsiin ja aluelisä
  käyttöön hoivatyön houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Ensimmäinen vuosi tulevilla hyvinvointialueilla on valtava ponnistus kaikille. Ensimmäinen aluevaltuusto laatii suuret linjat tulevaisuutta varten ja luo palveluverkon tehokkaine toimintoprosesseineen. Nyt tarvitaan ahkeria, viisaita ja luovia valtuutettuja.

Palaa ehdokkaisiin