Jaostot

Naisjaosto ja sen toiminnan päättyminen 31.12.2022

Lopetetulla Tikkurilan Työväenyhdistyksen naisjaostolla on vaiheikas, työteliäs ja tuloksellinen 87-vuotinen historia. Ahkerat naisjäsenet keräsivät yhdistykselle käyttövaroja jo ennen yhdistyksen rekisteröimistä 1920. Naiset kokoontuivat toistensa kodeissa, ompelivat, kutoivat ja leipoivat myyjäisissä hyvin kaupaksi käyneitä tuotteita. Erkki Vasaran kirjoittaman historian ”Työväen ja kotiseudun puolesta” mukaisesti naisjaosto perustettiin virallisesti 1935. Vaivihkaa toiminta muuttui, jaostossa valveuduttiin käymään
poliittisia keskusteluja ja oltiin mukana myös alueen sosiaalisessa toiminnassa. Naisjaosto järjesti jäsenille tilaisuuksia, lapsiperheille retkiä, ja monenlaista virkistystä. Jaosto myös kannusti ja auttoi etenkin naisjäseniä, jotka halusivat osallistua yhteiskuntaan asettumalla ehdolle luottamustehtäviin ja päästä Vantaan ja lopulta myös valtion päätöksentekijöiksi. Naisten toiminta oli Tikkurilassa näkyvää ja herätti kuntalaisissa myönteistä suhtautumista puolueeseen ja työväenyhdistykseen. Vuosien saatossa jaostosta valittuja TTy:n edustajia osallistui Uudenmaan Sos.-dem. Naispiirin ja Naisliiton toimintaan, monet näkyvissä tehtävissä. 1900-luvun tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, naisten ja miesten tasa-arvo, koheni lukuisten yhteiskunnan eri tahojen ja myös TTy:n ja sen naisjaoston ansiosta.

Jaoston aktiivinen toiminta alkoi hiipua 2000-luvulla. Suomi ja suomalaisten elämäntyyli ja tavat olivat muuttuneet, eikä perinteinen malli kyennyt vastaamaan muutoksiin. Naiset kiinnittyivät vahvimmin emoyhdistyksen toimintaan, ja moni nainen eteni poliittisella uralla pitkälle sekä miesten että naisten kannattamana. Kun uusien aktiivisten ja nuorten naisten houkuttelu jaostoon ei onnistunut, päätettiin se lakkauttaa vuoden 2022 lopussa.

TTy:lle tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat sisältyneet luontaisina arvoina ja osana toimintaan. Niitä koskevien lakien ja ohjeiden noudattamista tulee kuitenkin seurata koko ajan ja pyrkiä parempaan kuin mitä lait vaativat edellyttävät. Sen vuoksi Tikkurilan Työväenyhdistys on sitoutunut vastaisuudessa pitämään esillä aihepiiriä ja vuosittain järjestämään tilaisuuksia, joissa tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioita käsitellään.

Tikkurilan Nuoret Kotkat

Tikkurilan työväen ainoana jaostona jatkaa Tikkurilan Nuoret Kotkat. Jaosto toimii Vantaan Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry:n yhteydessä, osoite Lehdokkitie 2 B, 2.kerros, 01300 Vantaa, puh. 040 513 4996. Nuorilla Kotkilla on runsaasti ohjelmaa, ja tilaisuuksista ja tapahtumista tallennetut iloiset valokuvat kertovat lasten tyytyväisyydestä. Tietoa ja kuvia on tallennettu Nuorten Kotkien kotisivuille.

Tikkurilan Nuoret Kotkat löytyy myös Instagramista ja TikTokista nimellä tiksinkotkat.