Pirkko Letto: Turvallinen ja onnellinen vanhuus kuuluu jokaiselle

Ajankohtaista,Valtuutetut

Koronapandemia on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen meidän jokaisen elämään. Suurin vaikutus koronalla on niihin, jotka olivat heikoimmassa asemassa jo ennen pandemian alkua.

Otan tarkasteluun vantaalaisten vanhusten tilanteen. Korona pandemian mukanaan tuomat tapaamisrajoitukset ja päivätoiminnan supistukset sekä pelko liikkua kodin ulkopuolella näkyy vanhusten kasvaneena yksinäisyytenä ja kuntoutuspalveluiden kasvavana tarpeena.

Lisäksi jono vanhusten tehostettuun palveluasumiseen on kasvanut huolestuttavasti. Tällä hetkellä 120 vanhusta on jonossa tehostettuun palveluasumiseen. Kyseessä ovat vanhukset, jotka eivät enää pärjää omassa kotona kotihoidon tukemana.

Vantaan tehostetusta palveluasumisesta on yli 70% ostopalvelua, mutta kysynnän ja tarjonnan suhde ei nyt toimi.

Vantaalla omien vanhustenkeskusten verkosto tulee saada kattavaksi siten, että vanhukset voivat asua omassa kotikaupungissaan viimeiset elämänvuotensa. Tarvitsemme nopeasti omat vanhustenkeskukset Tikkurilaan, Hakunilaan ja Kivistöön. Oman palvelutuotannon osuuden kasvun myötä on tavoitteena hillitä myös palvelujen hintojen nousua.

Vantaalla yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 1000 henkilöllä vuodessa. Mikäli haluamme kotihoidon tason säilyvän nykyisellä tasolla, merkitsee se kotihoidon henkilökunnan lisäystä keskimäärin 10 työntekijällä vuodessa. Sosialidemokraatit esittivät budjettineuvotteluissa tuota 10 vakanssin lisäystä, mutta yhteisymmärrys löytyi kahteen (2) lisävakanssiin (100 000 euroa).

Niin kotihoidon kuin palveluasumisen henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys on iso haaste niin meillä Vantaalla kuin valtakunnallisesti. Työ on vaativaa henkisesti ja fyysisesti, mikä haastaa työhyvinvoinnin ja esihenkilötyön. Vantaan kotihoidossa ja erityisasumisessa 90% vakansseista on täytetty, mutta puutos on kuitenkin yhteensä lähes 90 hoitajaa. Edellä mainitun lisäksi päivittäisten poissaolojen vuoksi puuttuu yli 30 hoitajaa. Tuota päivittäistä puutosta paikataan ostopalvelulla, ylitöillä, lisävuoroilla.

Tilanne on siis kahtaalta huolestuttava, miten saamme turvattua vanhuksillemme turvallisen ja onnellisen vanhuuden ja toisaalta, miten hoitohenkilökunta saadaan riittämään, pysymään ja jaksamaan.

Yhtälö ei ole helppo, joten siihen tulee etsiä ja löytää ratkaisuja meillä Vantaalla kaikin mahdollisin keinoin yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa, mutta myös valtakunnan politiikassa ja ammattiliittojen pöydissä.