Säde Tahvanainen

Ennaltaehkäisy on parasta lääkettä! 

Aluevaalit ovat ovella ja olen ehdolla aluevaaleissa. Haluan edistää ennaltaehkäisevää työtä ja hoitoon pääsyä. Olen työskennellyt vuosia erityisopetuksen ja muiden erityistä tukea tarvitsevien parissa. Työni kautta olen nähnyt kuinka siiloutunut palvelujärjestelmämme on. 

Huonosti voivien lasten ja nuorten on vaikea saada ajoissa apua ja kun pallo vierii liian suureksi, inhimillinen hätä muuttuu kohtuuttomaksi ja myös yhteiskunnalle kalliiksi. Hyvinvointialueella on käynnistettävä uudistustyö tämän muuttamiseksi.

Hoitoon pääsy on tunnetusti terveyskeskustasolla vaikeaa. Niin myös meillä Vantaalla. Järjestelmään on yritetty vuosia tehdä uudistuksia, kuitenkaan siinä onnistumatta. Hyvinvointiuudistuksen myötä hoitotakuuta tullaan kiristämään. Riittävä nopea hoitoon pääsy on turvattava. 

On myös huolehdittava, että sote-uudistuksen tavoite erikoissairaanhoidon ja perustason palveluiden saumattomasta toiminnasta eli oikeaan aikaan oikeaan paikkaan hoitoon -periaate toteutuu. 

Vanhuspalveluiden laadun turvaaminen on myös ensiarvioisen tärkeää. Kotiin on saatava hyvä apu ja hoito. Tarvittaessa on päästävä palveluasumisen piiriin. Järjestöjä ja vapaaehtoisia tulisi hyödyntää nykyistä enemmän virikkeellisen vanhuuden palvelujen turvaamisessa. 

Hyvinvointialueiden käynnistäminen vaatii kokemusta ja osaamista 

Uuden sote-palveluista vastaavan hyvinvointialueen käynnistäminen vaatii osaamista. Olen saanut olla Vantaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ohjaamassa Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen valmistelua. Haluan olla omalta osaltani varmistamassa uuden organisaation työskentelyn sujuvaa käynnistymistä. Uskon, että pitkällä poliittisella kokemuksellani on käyttöä siinä ja laaja työtehtävissäni ja politiikassa saamani perspektiivi auttaa uusien palvelurakenteiden luomisessa. 

Valtuutettu, KM, koulutussuunnittelija

Olen 49 -vuotias kasvatustieteen maisteri ja koulutussuunnittelija. Johdan tällä hetkellä Työväen Sivistysliiton koulutushanketta, jossa pyritään vahvistamaan aikuisten perustaitoja ja työllistymisedellytyksiä. Työskentelin aiemmin useita vuosia erityisluokanopettajana. Minulla on täysi-ikäinen poika ja pieni Ida-koira, jonka kanssa liikun paljon vapaa-aikanani. Kulttuuri ja käsityöt ovat myös mieluisia harrasteita.

Politiikan parissa olen työskennellyt sekä SDP:n ohjelmapäällikkönä että kansanedustajana Pohjois-Karjalan vaalipiiristä 1995 – 2007. Kuntapolitiikassa toimin ensin Joensuussa ja vuodesta 2008 alkaen olen vaikuttanut Vantaalla.

Luottamustehtäväni

Tällä hetkellä toimin valtuutettuna Vantaalla sekä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana ja konsernijaoston puheenjohtajana. Johdan sosialidemokraattien valmistelua kaupunginhallituksessa, neuvottelen muiden ryhmien kanssa ja koordinoin asioita valtuustoryhmän johdon kanssa. Vastuullani on paljon asioita.

Haluan ajaa seuraavia asioita valtuutettuna

Minulle on tärkeää hoitaa yhteisiä asioita oikeudenmukaisesti yhteistyössä ryhmämme kanssa asukkaita kuunnellen. Tärkeintä on toimivien palveluiden ja hyvän asuinympäristön turvaaminen. Taustani vuoksi olen luonnollisesti nostanut esille erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Vanhusten asema ja hoitoon pääsy ovat niinikään sosialidemokraateille ydinasioita, joita haluan edistää.

www.sadetahvanainen.fi
Facebook
Instagram
Twitter

PALAA VALTUUTETTUIHIN

Palaa aluevaalien 2022 ehdokkaisiin