Risto Tamminen

Kuka Olen

Olen Tikkurilassa asuva perheenisä. Perheeseeni kuuluu puolison lisäksi neljä omaan kotiinsa muuttanutta lasta perheineen. Elämänkulun kaikki vaiheet ovat läsnä arkisessa elämässä, kiitos läheisten ja meillä asustelevien rescuekoirien.

Koulutukseltani olen insinööri. Työskentelin teknisenä toimihenkilönä Tikkurila Oy:ssä, josta siirryin luottamushenkilön tehtävistä Ammattiliitto Prohon sopimusasiamieheksi. Tänään olen jo eläkkeellä ja käytän aikaani tärkeiksi kokemieni asioiden tekemiseen.

Minulle tärkeitä asioita ovat toimiminen ihmisten kanssa erilaisissa yhteisöissä kuten Tikkurilan Työväenyhdistyksessä, jonka puheenjohtaja olen ja Tiedekeskus Heurekan vapaaehtoisissa.

Harrastan liikuntaa ja avantouintia, joiden koen antavan sekä fyysistä että henkistä voimaa.

Minulle tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo ja ihmisten välinen solidaarisuus, joiden pitää mielestäni näkyä aidosti myös tekoina.

Lapseni ovat myös opettaneet minulle luonnon ja kaikkien siinä elävien olentojen kunnioitusta. Pyrin siksi omilla valinnoillani kaikessa kuluttamisessa vähentämään luonnolle ja eläimille aiheuttamaani kuormitusta.

ALUEVAALIT

Olen aluevaaleissa mukana voidakseni olla vaikuttamassa siihen, että uusi Vantaa-Keravan hyvinvointialue aidosti kaventaa asukkaittensa hyvinvointi- ja terveyseroja. Kuntalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveydenhuollon turvaaminen ei voi olla yksityisten voittoa tavoittelevien terveydenhoitoalan yritysten varassa.

Terveyspalvelujen laatu ja saatavuus ei saa olla riippuvainen ihmisen varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta.

Julkisen perusterveydenhuollon on voitava antaa kiireettömälle vastaanotolle aika viikossa. Uskon myös, että omalääkäripalvelun käyttöönotolla voidaan luoda pitkäjänteinen ja luotettava hoitosuhde alueen asukkaisiin.

Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palvelut eivät ole kehittyneet alueen nopeaa väestökehitystä vastaavaksi. Tikkurilan terveysasema on käynyt tiloiltaan vanhentuneeksi ja riittämättömäksi. Uusi ja monipuolisesti palveluja tarjoava hyvinvointikeskus on voitava toteuttaa pikaisesti. Hyvinvointikeskukset, jotka pystyvät tarjoamaan moniammatillisesti palveluita, pystyvät parhaiten tukemaan erityisesti lapsiperheitä, nuoria ja vanhuksia.

Facebook

PALAA TAKAISIN EHDOKKAISIIN