Seurakuntavaalit 2022: esittelyssä Ritva Niemi-Ronkainen

Ajankohtaista

Olen Ritva Niemi-Ronkainen, seurakuntapastori, eläkeläinen ja ehdolla seurakuntavaaleissa.

Vantaan sosiaalidemokraattisen seurakuntaväen edustajana haluan edistää niiden asemaa, jotka ovat jostakin syystä joutuneet ahtaalle ja joille tavallinen arki on jokapäiväistä kamppailua. Diakoniatyön merkitys kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän meidän turvallisuuttamme koetellaan.

Myös lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken sen aineellisen, henkisen ja hengellisen tuen, jonka kirkko voi heille antaa.

Hyvinvointimme pohjaa rapauttaa ennen kaikkea välinpitämättömyys siitä, miten käytämme Jumalan luomaa kauneutta ympärillämme, välitämmekö siitä, riittävätkö luonnonvarat myös jälkipolville vai tuhoammeko kaiken, ennen kuin he saavat syntyä.

Ehdokas Ritva Niemi-Ronkainen yhdistyksen tilaisuudessa 29.10.2022

Näihin, edellä mainittuihin kolmeen aiheeseen lupaan voimieni mukaan tarttua ja keskittyä, jos minut valitaan Tikkurilan seurakunnan seurakuntaneuvoston jäseneksi ja Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi.

Äänestysnumeroni ovat

  • kirkkovaltuustoon 26
  • seurakuntaneuvostoon 107

Muista äänestää seurakuntavaaleissa!

Vaaleilla valittavat luottamushenkilöt voivat vaikutta esimerkiksi siihen, miten seurakunta/seurakunnat toimivat seuraavien neljän vuoden aikana. Miten esimerkiksi ne suhtautuvat taloudelliseen kriisiin joutuneiden auttamiseen, lapsi- ja nuorisotyöhön, seurakuntien talousarvioon, jumalanpalveluselämään ja toimituksiin (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) ja henkilöstöpolitiikkaan.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11.2022 ja varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 20.11.2022. Äänestää voi Tikkurilan kirkolla.